Mały ZUS 2019

Mały ZUS 2019

Dzisiaj pierwszy raz zapłaciłem tzw Mały ZUS.

Działalność prowadzę od 2016 roku, pracując jednocześnie na etacie. Płaciłem tylko ubezpieczenie zdrowotne, które było mi w większości zwracane po wypełnieniu zeznania podatkowego za dany rok.

We wrześniu 2018 roku Spółka w której pracowałem została zlikwidowana i zostałem zmuszony do płacenia pełnego wymiaru składek, które wynosiły prawie 1200 zł miesięcznie. Nie obejmował mnie preferencyjny ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą, bo minęły już dwa lata od momentu jej rozpoczęcia.

Nie ma się co czarować że takie miesięczne obciążenie dla zaczynającego pracować wyłącznie na własny rachunek jest znaczne. Na szczęście w 2019 roku zostały wprowadzone nowe przepisy które mówią że osiągając małe przychody roczne, można płacić znacznie niższe składki.

Ze względu że moja działalność była tylko dodatkową formą zarobku i nie przynosiła zbyt dużych dochodów, załapałem się na obniżenie składek. Przez pierwsze osiem dni nowego roku należało zgłosić w ZUSie chęć przystąpienia do programu „Mały ZUS”.

Że było to tylko 8 dni a cała akcja nagłaśniana nie była – sam dowiedziałem się o niej przypadkowo – uważam za bardzo „nie w porządku” wobec ubezpieczonych. Ja zdążyłem, dzięki czemu dzisiaj zapłaciłem 555,89 zł zamiast 1246,92 zł.